Cookiebeleid (EU)

Privacy & Cookies

Gebruik van gegevens

Bij het sluiten van het Abonnement of aanschaf van een Giftbox of bij de uitoefening van deze Giftbox gaat de Abonnee, de Ontvanger en de Gever expliciet akkoord met de verwerking en gebruik van persoonsgebonden gegevens.

Jenoal gebruikt de verzamelde gegevens om zijn services en marketingactiviteiten te leveren, te analyseren, te beheren, te verbeteren en te personaliseren; de registratie, bestellingen en betalingen te verwerken; en met de Abonnee te communiceren over deze en andere onderwerpen. We gebruiken deze gegevens om:

aangepaste en gepersonaliseerde aanbevelingen te doen voor speelgoed en pakketten die de Abonnee volgens ons leuk zal vinden en om Jenoal te helpen snel en efficiënt te reageren op vragen en verzoeken;

illegale of vermoedelijke illegale activiteiten, zoals fraude, en het handhaven van onze Gebruiksvoorwaarden te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken;

onze doelgroep te analyseren en inzicht hierin te krijgen, onze service te verbeteren (waaronder de ervaring met onze Site, het Product, …), de levering te optimaliseren,en aanbevelingsalgoritmen te ontwikkelen;

met de Abonnee te communiceren over onze service (bijvoorbeeld per e-mail, pushmelding en sms) zodat we nieuws over Puur Plezier of aan Jenoal geassocieerde bedrijven , details over nieuwe functies en Box op Puur Plezier, en speciale aanbiedingen, promotionele bekendmakingen en consumentenenquêtes kunnen sturen en om de Abonnee te helpen met operationele verzoeken, zoals verzoeken voor het opnieuw instellen van wachtwoorden.

In het kader van bijkomende informatieve en/of promotionele aanbiedingen kan Value Trees de verzamelde gegevens ook inzetten om via partners te communiceren met de Abonnee/Gebruiker.

Openbaarmaking van gegevens

Jenoal maakt de gegevens van de Abonnee, Ontvanger, Gever of Gebruiker voor bepaalde doeleinden en aan derden bekend, zoals hieronder is beschreven:

De Jenoal bedrijvengroep: we delen zo nodig je gegevens binnen de Jenoal -bedrijvengroep voor het verwerken en opslaan van gegevens; het bieden van toegang tot onze services; het ondersteunen van klanten; het nemen van beslissingen over serviceverbeteringen; het ontwikkelen van een nieuwe Box en het aankopen van Speelgoed en andere doeleinden die zijn beschreven in het gedeelte Gebruik van gegevens van deze privacyverklaring.

Service-providers: Jenoal maakt gebruik van andere bedrijven, tussenpersonen of contractanten (“Serviceproviders”) om bepaalde services namens ons uit te voeren of ons te helpen bij de levering van services aan de Abonnee, Ontvanger, Gever of Gebruiker. Jenoal gebruikt bijvoorbeeld Serviceproviders om leveringen te verrichten, marketing-, communicatie-, infrastructuur- en IT-diensten te leveren, om onze service te personaliseren en optimaliseren, creditcardtransacties of andere betalingsmethoden te verwerken, klantenservice te leveren, openstaande bedragen te incasseren, gegevens te analyseren en verbeteren (waaronder gegevens over de interactie van gebruikers met onze service) en consumentenenquêtes te verwerken. Het is mogelijk dat deze Serviceproviders bij het verlenen van dergelijke diensten toegang krijgen tot de persoonsgegevens of andere informatie van de Abonnee. Jenoal geeft deze bedrijven alléén toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken of openbaar te maken voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van hun diensten.

Promotionele aanbiedingen: Jenoal kan gezamenlijke promoties of programma’s aanbieden waaraan alleen kan deelgenomen worden als Jenoal de gegevens deelt met derden. Bij dergelijke promoties kan Jenoal naam en andere gegevens delen zodat de incentive kan worden uitgevoerd. Deze derden zijn verantwoordelijk voor hun eigen privacypraktijken.

Bescherming van Jenoal en anderen: Jenoal en haar Serviceproviders kunnen de persoonsgegevens en andere gegevens openbaar maken of anderszins gebruiken als wij of zij redelijkerwijs van mening zijn dat deze openbaarmaking nodig is om (a) toepasselijke wetten, voorschriften, juridische procedures of verzoeken van overheden na te leven, (b) toepasselijke gebruiksvoorwaarden af te dwingen, waaronder onderzoek naar potentiële overtredingen hiervan, (c) illegale of vermeende illegale activiteiten (waaronder betalingsfraude), beveiliging of technische problemen te detecteren, voorkomen of anderszins aan te pakken of (d) schending van rechten, eigendom of veiligheid van Jenoal, gebruikers of het publiek te voorkomen, zoals wettelijk vereist is of is toegestaan.

Zakelijke overdrachten: in verband met reorganisaties, herstructureringen, fusies, verkopen of andere overdrachten van bedrijfsmiddelen brengen we gegevens over, waaronder persoonsgegevens, op voorwaarde dat de ontvangende partij ermee instemt om de persoonsgegevens te respecteren op een wijze die aansluit bij onze privacyverklaring.

In overeenstemming met de wet inzake de gegevensbescherming, beschikt de Abonnee over het recht op inzage en correctie van zijn persoonsgegevens. Het volstaat Jenoal te schrijven via e-mail info@puurplezier.be of per post, door uw naam, voornaam en e-mailadres en indien mogelijk uw klantenreferentie te vermelden.

Cookies

Jenoal en onze Serviceproviders gebruiken om diverse redenen cookies. We gebruiken bijvoorbeeld cookies en andere technologieën om de toegang tot onze services te vereenvoudigen door je gegevens te onthouden voor je volgende bezoek, om onze services aan te kunnen bieden en te analyseren, om meer te weten te komen over onze gebruikers en hun mogelijke interesses en om marketingactiviteiten of advertenties aan te bieden en op maat te maken. We willen je informeren over ons gebruik van deze technologieën en zullen in deze kennisgeving uitleggen welke soorten technologieën we gebruiken, wat deze doen en welke keuzes je hebt ten aanzien van het gebruik hiervan.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die meestal worden opgeslagen op je apparaat wanneer je op websites surft en onlineservices gebruikt. Cookies worden op brede schaal toegepast om websites te laten werken of efficiënter te maken, om rapportagegegevens te verstrekken en om te helpen bij het personaliseren van services of advertenties.

We gebruiken naast cookies ook vergelijkbare soorten technologieën om de bovengenoemde functionaliteit mogelijk te maken. Hieronder vind je meer informatie en voorbeelden.

Waarom gebruikt Jenoal cookies?

Wij en onze Serviceproviders kunnen de volgende soorten cookies gebruiken:

Essentiële cookies: deze cookies zijn strikt noodzakelijk om onze website of onlineservice te bieden. Wij en onze Serviceproviders kunnen deze cookies bijvoorbeeld gebruiken om onze leden te verifiëren en identificeren wanneer ze onze website en toepassingen gebruiken, zodat we onze service aan hen kunnen leveren. Ze helpen ons ook bij de handhaving van onze Gebruiksvoorwaarden, de voorkoming van fraude en de beveiliging van onze service.

Cookies voor prestaties en functionaliteit: deze cookies zijn niet essentieel, maar helpen ons je beleving op de Site te personaliseren en verbeteren. Ze helpen ons bijvoorbeeld om je voorkeuren te onthouden en om te voorkomen dat je eerder verstrekte gegevens opnieuw moet invoeren (bijvoorbeeld wanneer je je aanmeldt). We kunnen deze cookies ook gebruiken om gegevens te verzamelen (zoals populaire pagina’s, aantallen conversies en doorklikgegevens). Als je dergelijke cookies verwijdert, wordt de functionaliteit van onze service beperkt.

Reclamecookies: deze cookies gebruiken gegevens over je bezoek aan deze en andere websites, zoals de bezochte pagina’s of je reactie op advertenties en e-mails, zodat we advertenties kunnen tonen die relevanter voor je zijn. Deze soorten advertenties worden ‘Interessegebonden advertenties’ genoemd.

Winkelwagen